Tankesätt för att lättare hålla i en kvantitativ strategi

I min senaste månadsrapport nämnde jag att fortsatta nedgångar för en aktie som redan har tappat en del får en allt mindre effekt på portföljens totalavkastning. Jag tänker beskriva något exempel kring detta här, och hur den medvetenheten kan underlätta för en att hålla i en kvantitativ strategi med ett eller flera svarta får. Men först tänkte jag också illustrera det faktum att en aktie som har gått ned otroligt mycket tyvärr i princip är en förlorad investering.

 

Önskedrömmen om att återhämta förluster

I lägen där vissa aktier bara fortsätter att tappa, dag efter dag, kan det vara frestande att bryta sin strategi och sälja dem i förtid. Vissa strategier kanske till och med använder sig av stop-loss för att kunna komma ur fallande aktier innan kapitalet helt har eroderat bort. Och med all rätt, en aktie som har tappat väldigt mycket behöver ju trots allt öka i värde med så mycket mer bara för att komma tillbaka på break even. Det illustreras väldigt tydligt med tabellen nedan. Idén till tabellen kommer inte från mig, utan jag råkade på den för en tid sedan när den florerade runt på Twitter. Continue reading Tankesätt för att lättare hålla i en kvantitativ strategi

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 2

Antal bolag, risk och volatilitet

Varje portfölj kommer att bestå av 12 bolag. Här har jag funderat mycket kring riskspridning och vad det egentligen innebär för mig. Det finns åsikter om att det ska räcka med 10-15 innehav för att få en bra riskspridning. Samtidigt finns det andra som säger att det krävs betydligt fler än så för att kunna påverka risknivån. Dessutom går det att argumentera för att det enda sättet att verkligen minimera riskerna med aktiehandel är att äga lika delar av hela marknaden… Här går åsikterna alltså isär en hel del och jag ska försöka beskriva vad mitt syfte är med att ha just 12 innehav och hur jag tänker kring begreppen risk och volatilitet.

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 2