Hur ser min “privata” portfölj ut?

Nu har det blivit dags för lite mer transparens här på bloggen. Rädsla för MAR och Finansinspektionen i all ära, men den som påstår att en blogg med enstaka läsare på något sätt skulle vara kursdrivande behöver arbeta med sin paranoia…

Jag har hittills endast visat mina kvantitativa strategier (som ju är bloggens huvudsyfte), men ofta hintat om att jag eventuellt, kanske, möjligtvis, så småningom även kommer att visa min “vanliga” portfölj. Det tänker jag göra nu!
Den här portföljen har alltså inte någonting med kvantitativ investering att göra. Portföljen finns på Avanza, och är den jag började min bana inom investerande med (med undantag för ett snabbt inhopp på aktiemarknaden under 2008-2009, på Skandia). Pengarna är inte tänkta att användas till något speciellt de kommande åren och jag tillför inte heller nytt kapital. Allt sådant fokus ligger istället på de kvantitativa portföljerna. Continue reading Hur ser min “privata” portfölj ut?