Tankesätt för att lättare hålla i en kvantitativ strategi

I min senaste månadsrapport nämnde jag att fortsatta nedgångar för en aktie som redan har tappat en del får en allt mindre effekt på portföljens totalavkastning. Jag tänker beskriva något exempel kring detta här, och hur den medvetenheten kan underlätta för en att hålla i en kvantitativ strategi med ett eller flera svarta får. Men först tänkte jag också illustrera det faktum att en aktie som har gått ned otroligt mycket tyvärr i princip är en förlorad investering.

 

Önskedrömmen om att återhämta förluster

I lägen där vissa aktier bara fortsätter att tappa, dag efter dag, kan det vara frestande att bryta sin strategi och sälja dem i förtid. Vissa strategier kanske till och med använder sig av stop-loss för att kunna komma ur fallande aktier innan kapitalet helt har eroderat bort. Och med all rätt, en aktie som har tappat väldigt mycket behöver ju trots allt öka i värde med så mycket mer bara för att komma tillbaka på break even. Det illustreras väldigt tydligt med tabellen nedan. Idén till tabellen kommer inte från mig, utan jag råkade på den för en tid sedan när den florerade runt på Twitter. Continue reading Tankesätt för att lättare hålla i en kvantitativ strategi

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 3

Innehavsperiod och startdatum

Jag kommer att behålla innehaven i en portfölj i 12 månader. Sedan screenar jag fram en ny uppsättning bolag enligt respektive strategi och håller dessa under nästkommande 12 månader. Om något bolag dyker upp igen vid en årlig ombalansering får det stanna kvar, men innehaven likaviktas så att de efter varje år utgör en lika stor del av portföljen.

De fyra portföljerna kommer att startas i början av månaden vid olika tillfällen på året:

Portfölj 1: Mars
Portfölj 2: Juni
Portfölj 3: September
Portfölj 4: December

Poängen med att inte starta dem samtidigt är flera:

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 3