Den här sidan kommer att hållas uppdaterad med månadsvisa och årsvisa resultat för portföljerna. Det gör att utvecklingarna ska gå att följa regelbundet, även om jag inte gör hela blogginlägg om det. Den kommer att utökas med fler resultat allt eftersom jag startar de olika portföljerna under årets gång.

Samtliga resultat är exklusive courtage och schablonbeskattningen, men inklusive eventuell utländsk källskatt.