Den här sidan kommer att hållas uppdaterad med månadsvisa och årsvisa resultat för portföljerna. Det gör att utvecklingarna ska gå att följa regelbundet, även om jag inte gör hela blogginlägg om det.

Samtliga resultat är exklusive courtage och schablonbeskattningen, men inklusive eventuell utländsk källskatt.

Totalavkastning för respektive år:

2016: + 27,0 % (från juni och framåt)
2017: + 28,7 %