Nya jämförelseindex för portföljerna!

I samband med att jag förberedde den tredje strategin så började jag fundera över vilket jämförelseindex jag skulle använda för den portföljen. För mina två första portföljer har jag fram till nu använt OMXSGI. Jag började med SIXRX, men bytte för att kunna hämta kurserna automatiskt från Google Finance. OMXSGI och SIXRX har olika ägare, men följer samma regler och har därför identiska utvecklingar.

Det som ursprungligen var planen, och som nu känns helt främmande, var att jämföra även Consumer Staples-strategin mot OMXSGI. Men eftersom den portföljen endast kommer bestå av amerikanska aktier från en enda sektor så känns det helt irrelevant att jämföra den mot ett svenskt index som omfattar hela Stockholmsbörsen.

För mig är syftet med jämförelseindex att se om jag gör rätt som aktivt placerar efter just dessa strategier. Det gäller alltså mina kvantitativa portföljer och inte mina övriga portföljer som jag kanske visar här på bloggen förr eller senare. Att ha det här kapitalet uppdelat i fyra lika stora delar som placeras efter lite olika tänk är bland annat för att ha en jämnare sammanlagd utveckling, så att det oftast är någon strategi som går bra även om övriga går sämre.

Men jag vill ju även veta om jag vinner något på att lägga ned den här tiden på att screena och rebalansera varje portfölj en gång om året. Många andra investerare är förstås mycket mer aktiva än så, så i det avseendet lägger jag redan nu ned väldigt lite tid. Men kanske går den att minska ännu mer genom att investera mer passivt. Och det är där som mina jämförelseindex kommer in i bilden. Målet med dessa ska alltså vara följande:

  • Ett index/ETF som jag skulle kunna investera i som alternativ till strategierna, för att öka avkastning sett till nedlagd tid. Om det väl blir verklighet kommer den faktiska avkastningen vara något lägre än vad ett index visar, eftersom den ETF jag då skulle investera i kommer med avgifter och tenderar att släpa efter indexet
  • Det ska motsvara en investering med liknande inriktning (t.ex. samma sektor eller typ av bolag/liknande nyckeltal). Det behöver dock inte vara samma marknad (eftersom det är ganska ont om index med inriktning på värde i Sverige)

För att relatera till mitt förra inlägg om index så kommer de jag jämför mig mot framöver både vara välkända och ha en liknande inriktning som portföljerna. Därför blir det dels lätt för utomstående att relatera till resultaten, samtidigt som de fungerar som ett realistiskt investeringsalternativ till mina strategier.

 

Byter du inte bara jämförelseindex för att du inte kan hålla jämna steg med OMXSGI?

Tänk för att det gör jag inte alls! Tvärtom så har min andra portfölj gått vansinnigt mycket bättre än OMXSGI sedan jag startade den. Om något så känner jag att jag behöver en större utmaning för att det ska kännas motiverat att överhuvudtaget jämföra mig mot någonting. Det blir dessutom roligare att försöka slå en liknande investering.

 

Vad har jag då valt att jämföra mig mot?

Innan jag går vidare så ska jag förtydliga att jag har valt att jämföra mina strategier mot ETF:er, och inte mot de bakomliggande indexen som styr dessa. De gäller åtminstone Portfölj 1-3. Vad jag jämför Portfölj 4 mot beror på exakt hur den strategin kommer att se ut när jag startar den i december.

 

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)

För mina två första portföljer (Trending Value och Magic Formula) kommer jag framöver att jämföra mig mot denna ETF. Det bakomliggande indexet utgår från Russell 2000 Index, men vaskar sedan fram bolag med låg P/B och låg förväntad tillväxt. Den är passivt förvaltad och precis som mina portföljer rebalanseras den årsvis. Alla iShares ETF:er förvaltas av BlackRock, en av de största amerikanska fondförvaltarna. Även mindre bolag kan ta plats i ETF:en. I maj förra året hade det minsta bolaget ett marknadsvärde på USD $132,9 M (mot WILC som jag har i min portfölj med ett marknadsvärde på ca $70-80 M).
Den genomsnittliga årsavkastningen för de senaste 10 åren är 8,09%.

 

Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

Varje sektor inom S&P 500 har ett index som följer deras utveckling. För Dagligvaror heter den “Consumer Staples Select Sector Index”. De flesta (alla?) index har dessutom ETF:er som försöker följa deras utveckling och fungera som ett investeringsalternativ till de som vill åt ett visst index. XLP är den mest kända av dessa som följer just detta index.
Eftersom den bara investerar inom S&P 500 riktar den sig bara mot större företag, och har heller ingenting med Shareholder Yield att göra. Men den är ändå ett alternativ eftersom jag då får exponering mot samma land och icke-cykliska sektor. Flera av mina nuvarande innehav finns med på listan över de 10 största innehaven i den ETF:en (PG och CVS). Jag kommer att redovisa utvecklingen för XLP exklusive avgifter, på samma sätt som jag inte räknar med dessa i utvecklingen för mina strategier. Ett faktablad för ETF:en finns här.
Den genomsnittliga årsavkastningen för de senaste 10 åren är 10,44%.

Avkastningen för båda dessa år för år har varit följande:

Det har varit ganska stora skillnader mellan de båda under olika år, något som passar bra ihop med mitt syfte med att ha flera olika strategier som kan agera på olika sätt i olika marknader.

 

Vad innebär detta för min historiska utveckling?

För min Magic Formula-portfölj som jag redan har rebalanserat en gång blir det inte så stora skillnader. Avkastningen för IWN under det första året slutade på 23,38% (mot 28,53% för OMXSGI). Sedan rebalanseringen i juni har däremot IWN gått bättre än OMXSGI, så min totala överavkastning har bara minskat med ett par procent mot förut. Än så länge i år är det ganska jämnt. Jag ligger bara före IWN med 1,65% sedan juni, så det kan slå över vilken månad som helst.
Min Trending Value-portfölj har utökat sitt avstånd i och med att jag byter till IWN. Till och med augusti har jag överavkastat med 13,47% (mot tidigare 8,31%). Det finns alltså goda chanser att jag gör bra ifrån mig under den portföljens första år.

 

Har du inte glömt något nu… Valutaeffekter?

Att jämföra svenska aktier mot en utländsk ETF gör att jag måste ta ställning till hur jag väljer att redovisa valutaeffekterna. En investering i jämförelseindexet skulle ju medföra att jag påverkas av hur USD/SEK varierar. Ett annat problem uppstår för Portfölj 3 då jag utsätts för valutaeffekter även när jag köper amerikanska aktier och jag måste ta ställning till om jag ska redovisa dessa varje månad eller ej… Det jag har kommit fram till för de olika portföljerna är följande:

 

Portfölj 1 & 2

Jag kommer att redovisa utvecklingen för IWN utan hänsyn till hur växelkursen rör sig. Det betyder att en parallell investering i ETF:en skulle ha gett en något avvikande avkastning på månadsbasis beroende på om kronan försvagas eller stärks. På lång sikt minskar däremot den skillnaden. Eventuellt kommer jag se hur stor den skillnaden hade blivit varje gång jag gör en årlig rebalansering, men jag får se då om det känns relevant att redovisa. En investering i IWN skulle ju inte säljas av varje år, så därför är det först när jag helt avslutar en sådan investering som jag skulle utsättas för valutaeffekter.

 

Portfölj 3

Den här är mer problematisk eftersom jag har behövt bestämma mig för om jag ska ta hänsyn till valutaeffekter varje gång jag gör en månadsavstämning. Ursprungligen hade jag inte tänkt det, men en del av de resultat jag visar baseras på det belopp jag har i de olika portföljerna. Därför har jag inte haft något annat val än att löpande ta hänsyn till valutaeffekterna. Vid varje rebalansering kommer jag antagligen att nämna hur stort inflytande USD/SEK hade på den totala avkastningen.

 

Slutord

Med de ETF:er jag har valt kommer jag alltså bara jämföra mig mot amerikanska bolag, men det är smällar man får ta. De alternativ som finns på den svenska börsen är mer aktivt förvaltade, har betydligt kortare historik, och är “värdeinriktade” utan att egentligen ge någon insyn i de kriterier som förvaltaren använder sig av. De löper dessutom en ständig risk att läggas ned eller slås ihop med andra fonder. Ett par exempel som ändå erbjuds på den svenska börsen är Skagen Global och Carnegie Småbolagsfond.

Jag har redan uppdaterat sidan över resultat med de nya värdena, men jag kommer inte gå tillbaka och ändra i tidigare månadsrapporter där jag har diskuterat min utveckling gentemot OMXSGI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *