Rebalansering av Portfölj 2 (Del 3/3): Jämförelseportföljer

Jag kommer under det kommande året (kanske till och med “åren”) att hålla koll på olika jämförelseportföljer för att se om den avgränsning jag har valt visar sig vara den mest optimala (så att jag sen kan gräma mig lite extra över all missad avkastning. :) ). I det förra inlägget diskuterade jag lite kring vilka F-Score som jag tillåter och nämnde där att det kommer att vara lite flytande eftersom jag endast vill välja bolag från den översta decilen i Magic Formula-rankingen. Det är konsekvent med hur jag gör i min Trending Value-portfölj och är ett vanligt förfarande i många kvantitativa värdestrategier. Det gör också att jag kommer att kunna ha ett arbetssätt som inte ändras från år till år och kommer alltid bara att välja utifrån attraktiva bolag enligt Magic Formula.

I jämförelseportföljerna låter jag istället F-Score vara den styrande parametern. Jag går alltså så långt ned på Magic Formula-rankingen som behövs för att hitta 12 bolag med rätt F-Score. De portföljer jag kommer att hålla koll på under året har screenats fram utifrån följande kriterier:

Sortering efter Magic Formula + F-Score 6-9
Sortering efter Magic Formula + F-Score 7-9
Sortering efter Magic Formula + F-Score 8-9

Och här är listan över de bolag som screenades fram:

Jämförelseportföljer 2017.jpg

I Portfölj 2 valde jag bara bolag bland den översta decilen i Magic Formula-rankingen. Med sektorn Finans & Fastighet borträknad återstod då 250 potentiella bolag och jag var tvungen att gå hela vägen ned till det 24 bolaget i rankingen för att få ihop 12 st. I de tre jämförelseportföljerna låg de sista bolagen på plats 18, 28 och 61. Jag behövde alltså gå ända ned till den tredje decilen för att få ihop 12 bolag med ett F-Score på 8-9. Det var något jag ville undvika och valde därför att låta Magic Formula vara den viktigaste komponenten för Portfölj 2.

Jag har ett Google Spreadsheet-ark där jag följer utvecklingen för jämförelseportföljerna. Där summerar jag helt enkelt kursutvecklingen med direktavkastningen för att få den totala avkastningen för varje bolag. Eftersom de flesta bolag redan har delat ut för i år blir det en viss felmarginal i att ta den nuvarande direktavkastningen när jag följer deras utveckling, då den lär ändras till nästa gång de delar ut. Men i slutändan kommer det nog att påverka portföljernas totala utveckling med som mest en %-enhet, så det får vara tillräckligt noggrant.

Det får avsluta den här serien inlägg, så får vi se vad jag återkommer med nästa gång!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *