Start av Portfölj 1: Trending Value

Den 1 mars gjorde jag alla inköp till det som blir den första portföljen som jag startar i år. Den här strategin bestämde jag mig för ganska tidigt, men den senaste månaden har jag bollat en hel del fram och tillbaka med vilken “variant” av den som jag ska köra på.

Strategin heter alltså Trending Value och kombinerar två väldigt olika metoder inom investerande: Värde och Momentum.

Till skillnad från många andra renodlade värdestrategier sorteras bolag inte enbart ut utifrån deras värdering, sett till olika nyckeltal. Den tar även hänsyn till värdeförändringen den senaste tiden, så att sannolikheten är större att jag köper ett bolag som har börjat uppvärderas (och förhoppningsvis också kommer att fortsätta med det). En av de lite osäkra sakerna med att investera i bolag som enbart är lågt värderade, och redan på förhand ha bestämt att de ska säljas av efter en viss tid, är annars att uppvärderingen kanske inte har hunnit komma för det bolaget när det är dags att sälja. Visserligen skulle strategin antagligen tala om för en att ha kvar bolaget ytterligare ett år, och kanske till och med köpa mer, men det blir ändå ett förlorat år. Ens kapital hade kunnat arbeta för en någon annanstans där avkastningen hade kunnat bli större. En kombination av dessa två brukar också ha färre år som slutar med negativ avkastning och slår dessutom index över fler 3-årsperioder än vad strategier som enbart fokuserar på Värde eller Momentum gör. Momentumstrategier har i regel en låg korrelation med värdestrategier, vilket gör att de tenderar att gå bra i olika börsklimat.

 

Kortfattat om metoden (är utförligare beskriven på många andra hemsidor/bloggar):

Den finns med i den fjärde utgåvan av “What Works On Wall Street” av James O’Shaughnessy. Bolag rankas utifrån en handfull olika nyckeltal, vilket i slutändan ger en samlad ranking, en så kallad Value Composite. Det finns olika varianter av Value Composite, beroende på vilken uppsättning nyckeltal som används. Den variant jag använder liknar mest på Value Composite 2, bortsett från att jag inte kommer ta hänsyn till price-to-book, P/B.

Nyckeltalen som jag har sorterat efter är:

  • P/FCF
  • EV/EBITDA
  • P/E
  • P/S
  • Shareholder Yield (Direktavkastning + Återköp)

Bolagen sorteras efter den samlade värderankingen. De översta 10% sorteras sedan efter 6 månaders momentum. För min del betyder det sedan att jag väljer ut de 12 översta i den slutliga sorteringen och fördelar mitt startkapital jämnt på dessa. Som jag tidigare nämnt kommer jag att hålla dessa i 12 månader, för att sedan köra om screenern och byta ut dessa 12 mot de nya som dyker upp.

Jag har valt att inte ta med några banker eller investmentbolag. Tipset om investmentbolag hittade jag på Investerarfysikerns blogg: http://www.tradevenue.se/Investerarfysikern/investmentbolag-i-value-compositetrending-value

Banker vill jag inte ha med i mina strategier. Jag ogillar de storbanker vi har utifrån ett etiskt perspektiv och de brukar dessutom ibland exkluderas i andra värdestrategier. Jag har inte riktigt orkat sätta mig in i varför de får användas i en Trending Value-strategi, men inte i exempelvis en Magic Formula-strategi. Det passar för övrigt ganska bra in i nuvarande diskussioner kring bankskatt/resolutionsavgift, som riskerar att skapa en viss osäkerhet i den branschen på kort sikt.

 

Årets lista (i den ordning de dök upp i screenern):

 

sektorfordelning

 

5 sektorer representerade och en jämn fördelning mellan de olika listorna. På det stora hela känner jag att det var en ganska bra lista som screenades fram.

Jag är också väldigt nöjd över att Scandic lyckades knipa en plats, även om det var med minsta möjliga marginal ned till nummer 13 på listan, NOTE. Det har varit många lovord om Scandic på sistone så 2017 ser ut att bli ett bra år för deras del. Sedan blir det förstås intressant att se om de som ligger högst upp på listan har mer att ge, där t.ex. ProfilGruppen har haft en riktigt bra utveckling den senaste tiden.
Tanken är att det så småningom ska gå att följa utvecklingen för alla fyra portföljer under fliken “Portföljernas resultat”, eftersom jag antagligen inte lär göra ett blogginlägg efter varje månadsslut. Jag måste bara bestämma mig för hur jag ska presentera resultaten…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *