Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 3

Innehavsperiod och startdatum

Jag kommer att behålla innehaven i en portfölj i 12 månader. Sedan screenar jag fram en ny uppsättning bolag enligt respektive strategi och håller dessa under nästkommande 12 månader. Om något bolag dyker upp igen vid en årlig rebalansering får det stanna kvar, men innehaven likaviktas så att de efter varje år utgör en lika stor del av portföljen.

De fyra portföljerna kommer att startas i början av månaden vid olika tillfällen på året:

Portfölj 1: Mars
Portfölj 2: Juni
Portfölj 3: September
Portfölj 4: December

Poängen med att inte starta dem samtidigt är flera:

 1. Minska risken för att “tajma marknaden fel” genom att bara agera vid en enda tid på året

En snabb och högst ovetenskaplig jämförelse i Börsdatas verktyg för t.ex. Magic Formula, visar att avkastningen skiljer sig åt med 5-6 %-enheter beroende på vilken månad portföljen startas (10 bolag under perioden 2001-2016). Över tid är det ofantligt mycket och något jag hoppas kunna minska risken att drabbas av. I bilden nedan visas utvecklingen för en portfölj med 10 000 i startkapital som under 30 år antingen avkastar 10% per år (blå linje), eller 15% per år (röd linje). Med ett större startkapital och ett regelbundet månadssparande blir skillnaderna betydligt större än så.

avkastning-10-15

Poängen är alltså inte att undvika en viss månad baserat på historisk avkastning, utan att minimera den påverkan mitt startdatum tydligen kan ha på min långsiktiga avkastning genom att starta portföljerna vid olika tider på året. Visserligen kommer jag knappast gå tillbaka och göra en back-test på strategierna med start från andra månader än vad jag har valt, men jag kan ändå inte låta bli att försöka ta hänsyn till allt jag kan komma på. :)

Resonerar jag ytterligare kring det här så kan jag i ärlighetens namn egentligen inte räkna som om jag skulle starta vid fyra tillfällen under året, eftersom det handlar om fyra olika strategier och det därför kan likställas med att varje strategi ändå bara kopplas till en enda månad. Men alla fyra är olika typer av värdestrategier, så de kommer ändå att ha en del gemensamt med varandra.

 

 2. Vill kunna vara aktiv

Jag tror också att det blir lättare för mig att hålla mig till strategierna om jag får vara inne och peta någonstans mer än en gång per år. Jag gör ju detta för att jag tycker att det är en väldigt rolig hobby, så tanken på att få sammanfatta det senaste året för någon av portföljerna fyra gånger per år lockar. Det skulle bli alldeles för tråkigt att bara se över 0-2 innehav varje månad om jag skulle använda mig av en enda strategi med årlig eller månatlig översyn.

 

 3. Lägre risk?

Jag tänker att flera strategier också gör att jag minskar risken att ha flera år i följd där jag underpresterar mot index. Enskilda strategier kan förstås råka ut för det, men det vägs förhoppningsvis upp av övriga strategier då de bör fungera olika bra i olika börsklimat.

 

 4. Avslut av rapportperioder

Slutligen sammanfaller det med att varje rapportperiod precis har avslutats (förutom om ett bolag har ett brutet räkenskapsår). Jag hoppas kunna fånga upp bolag tidigt efter bra rapporter innan de har hunnit uppvärderas under en eller flera månader. Omvänt gäller förstås också att ett bolag som precis gått in i en svacka och nyligen nedvärderats en del (så att den fångas upp av min screener) riskerar att fortsätta ned under lång tid framöver…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *