Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 2

Antal bolag, risk och volatilitet

Varje portfölj kommer att bestå av 12 bolag. Här har jag funderat mycket kring riskspridning och vad det egentligen innebär för mig. Det finns åsikter om att det ska räcka med 10-15 innehav för att få en bra riskspridning. Samtidigt finns det andra som säger att det krävs betydligt fler än så för att kunna påverka risknivån. Dessutom går det att argumentera för att det enda sättet att verkligen minimera riskerna med aktiehandel är att äga lika delar av hela marknaden… Här går åsikterna alltså isär en hel del och jag ska försöka beskriva vad mitt syfte är med att ha just 12 innehav och hur jag tänker kring begreppen risk och volatilitet.

Vad är egentligen risk för mig? Om det handlar om att förlora alla, eller en stor del av de pengar som jag investerar så är det ganska irrelevant att grubbla över. Om det kommer någonting “världsomvälvande”, som i grunden förändrar världsekonomin så som den ser ut idag, kommer det antagligen finnas större problem att bry sig om än att förlora en del av sparpengarna.

En risk som däremot är relevant att ta upp är risken att mina strategier ska ge en långsiktigt lägre avkastning än index. Om någon eller samtliga av mina strategier fortfarande efter flera år underpresterar mot index måste jag ställa mig frågan varför jag lägger ned så mycket tid på detta när det tydligen inte tillför någonting. Eftersom jag tänker att jag redan från början har minskat risken för detta, genom att sortera fram bolag baserat på olika kriterier som på ett eller annat sätt indikerar att de är undervärderade, så känner jag mig väldigt trygg i att ha minimerat den risken och förväntar mig kunna slå index under en klar majoritet av åren.

Vad gäller den kortsiktiga utvecklingen (<1 år), är det ändå ingenting som jag kan påverka. I och med att jag startar dessa strategier så förbinder jag mig till att köpa och sälja vid förutbestämda tidpunkter, helt oberoende av hur utvecklingen har varit det senaste året eller hur de framtida utsikterna ser ut för ekonomin som helhet.

 

Det största hotet mot min förmåga att hålla i dessa strategier kommer istället att vara volatiliteten, som alltså inte nödvändigtvis är samma sak som risk. Målet är att ha tillräckligt många innehav för att svängningarna i portföljen som helhet under året inte ska vara så mentalt påfrestande att jag riskerar att överge strategierna. Det var också volatiliteten jag hade i åtanke när jag bestämde mig för att använda mig av fyra olika strategier, från att tidigare bara ha använt mig av en enda.

(Jag har alltså redan en kvantitativ strategi igång, som jag kommer att modifiera lite och ha som utgångspunkt för portfölj 2 när jag startar den i början av juni)

Även om en eller flera av strategierna presterar dåligt under en period så kommer förhoppningsvis någon av de andra prestera bättre, vilket gör det lättare att låta portföljerna vara. Det ska samtidigt tilläggas att jag ibland kanske landar i ett urval som är väldigt fokuserat på ett fåtal sektorer. Jag har inga regler för detta i dagsläget, att det måste vara ett minsta antal sektorer eller listor representerade som jag vet att många andra har, utan det får jag ta ställning till när jag väl hamnar i den situationen. En ökad korrelation mellan aktier ger en högre volatilitet, så det är inte otänkbart att jag tvingas sätta upp någon extra regel kring detta för att kunna sova bättre om nätterna. :)

 

För varje ytterligare bolag som jag tar in i portföljen minskar alltså portföljens volatilitet (i teorin). Men jag kommer samtidigt minska möjligheten att få en högre avkastning. Ytterligare innehav kommer ju alltid ha något sämre värden på de nyckeltal jag använder. 12 innehav verkar vara en lagom trade-off mellan dessa faktorer och gör dessutom att jag i framtiden kan välja att gå över till att byta ut ett innehav per månad om jag tror att det skulle öka min avkastning och om jag har tid för detta. Det skulle i sin tur ställa väldigt höga krav på att den screener jag använder mig av är snabb och enkel.

Som mest kan det alltså bli 48 innehav, men med ett visst överlapp så räknar jag med att ligga på 30-40 st.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *