Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 1

I de kommande inläggen i februari kommer jag att beskriva grunderna i min investeringsfilosofi. Det får bli uppdelat på flera inlägg eftersom det annars skulle bli orimligt långt. Det sista inlägget blir en kort sammanfattning av det viktigaste i inläggen, för den som inte är intresserad av att veta hur jag resonerar i detalj kring reglerna. :)

Jag kommer inte gå in på vilka strategier det rör sig om än (vad de kallas och vilka nyckeltal jag använder), utan det avslöjas först när jag startar respektive portfölj.

 

Allmänt (avkastningsmål och redovisning)

Under året kommer jag att starta fyra olika portföljer som var och en investeras enligt olika kvantitativa strategier. Strategierna är inte nödvändigtvis enbart inriktade på värde, men grundtanken är ändå att bolagen ska vara lågt värderade i jämförelse med övriga börsen, samtidigt som jag även kommer att ta hänsyn till andra faktorer.

Mitt huvudsakliga avkastningsmål är att varje strategi ska ge en genomsnittlig avkastning på minst 15% per år. Mitt andra mål är att varje portfölj ska ge en årlig avkastning som är högre än mitt jämförelseindex (troligtvis SIXPRX).

Varje portfölj kommer att startas med ca 50 000 kr och tillföras 6 000 kr/år i sparkapital. Utvecklingen för dem kommer endast att redovisas procentuellt och vara exklusive avgifter (courtage/skatt). Det gör jag eftersom syftet är att utvärdera metoderna och inte villkoren hos den mäklare eller kontotyp jag har valt. Undantaget är den utländska källskatten där jag endast kommer att räkna in den del av utdelningen som återstår efter att skatten är dragen. Jag tror att det blir för omständligt att redovisa ett belopp som jag ändå inte kommer kunna återinvestera förrän jag får tillbaka det efter 2-3 år. Det är dessutom omöjligt att veta om jag får tillbaka hela eller endast delar av den (även om t.ex. Nordnet lär ska vara duktiga på att kräva tillbaka skatt som dras på utdelning från utlandet). Avgifterna betalas inledningsvis från en annan portfölj som inte är en del av strategierna.

När jag läser igenom detta inser jag att det ändå kan bli ganska rörigt att förstå för utomstående, men om någon undrar över detaljer är det bara att höra av sig.
I nästa del kommer jag gå in mer på hur jag tänker kring antalet bolag och riskspridning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *