Grunderna i min investeringsfilosofi – Sammanfattning

  • Fyra portföljer baserade på varsin strategi. Portföljerna kommer inledningsvis att ligga hos Nordnet.
  • Varje portfölj kommer att ha ca 50 000 kr som startbelopp. Däremot kommer utvecklingen i portföljerna endast redovisas procentuellt.
  • Månadssparande på 500 kr till varje portfölj, vilket ger ett tillskott på 6 000 kr per portfölj och år.
  • Portföljerna startas under mars, juni, september och december.
  • 12 innehav per portfölj.
  • Innehaven hålls i 12 månader och byts sedan ut mot en ny uppsättning.
  • Avkastningsmål på minst 15% per år samtidigt som jag varje år hoppas kunna prestera bättre än mitt jämförelseindex.

Nästa uppdatering kommer i början av mars när jag har startat den första portföljen. Då går jag igenom vad den strategin handlar om och vilka bolag jag kommer att hålla under de kommande 12 månaderna.

Slutligen ska det bli oerhört spännande att se om jag har vad som krävs för att hålla mig till dessa strategier! Jag vill ju tro det, men ska jag vara krass så kan jag absolut vara impulsiv i vissa avseenden. Challenge accepted! :)

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 4

Mäklare

Jag har valt att ha alla portföljer hos Nordnet. I början funderade jag kring att ha dem utspridda hos den mäklare som gav bäst villkor för respektive strategi, vilket gjorde att jag övervägde DeGiro för en eller flera av dem. Med courtagefri handel på Stockholmsbörsen tänkte jag att jag skulle kunna spara några tiondels procent, vilket som bekant kan få en betydande påverkan på lång sikt (ränta-på-ränta). Efter att ha läst deras villkor insåg jag dock att de med råge tar igen det som de förlorar på courtagefri handel genom att ha absurda priser på t.ex. flytt av värdepapper och deltagande i nyemissioner.

(Gå in och läs deras Prisöversikt – jag trodde inte mina ögon när jag fick se vilka ockerpriser det handlar om)

I och med att varje portfölj inte startas med ett så stort belopp skulle det slå väldigt hårt på avkastningen under de första åren, vilket sätter sina spår även på efterföljande år.

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 4

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 3

Innehavsperiod och startdatum

Jag kommer att behålla innehaven i en portfölj i 12 månader. Sedan screenar jag fram en ny uppsättning bolag enligt respektive strategi och håller dessa under nästkommande 12 månader. Om något bolag dyker upp igen vid en årlig rebalansering får det stanna kvar, men innehaven likaviktas så att de efter varje år utgör en lika stor del av portföljen.

De fyra portföljerna kommer att startas i början av månaden vid olika tillfällen på året:

Portfölj 1: Mars
Portfölj 2: Juni
Portfölj 3: September
Portfölj 4: December

Poängen med att inte starta dem samtidigt är flera:

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 3

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 2

Antal bolag, risk och volatilitet

Varje portfölj kommer att bestå av 12 bolag. Här har jag funderat mycket kring riskspridning och vad det egentligen innebär för mig. Det finns åsikter om att det ska räcka med 10-15 innehav för att få en bra riskspridning. Samtidigt finns det andra som säger att det krävs betydligt fler än så för att kunna påverka risknivån. Dessutom går det att argumentera för att det enda sättet att verkligen minimera riskerna med aktiehandel är att äga lika delar av hela marknaden… Här går åsikterna alltså isär en hel del och jag ska försöka beskriva vad mitt syfte är med att ha just 12 innehav och hur jag tänker kring begreppen risk och volatilitet.

Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 2

Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 1

I de kommande inläggen i februari kommer jag att beskriva grunderna i min investeringsfilosofi. Det får bli uppdelat på flera inlägg eftersom det annars skulle bli orimligt långt. Det sista inlägget blir en kort sammanfattning av det viktigaste i inläggen, för den som inte är intresserad av att veta hur jag resonerar i detalj kring reglerna. :)

Jag kommer inte gå in på vilka strategier det rör sig om än (vad de kallas och vilka nyckeltal jag använder), utan det avslöjas först när jag startar respektive portfölj.

 

Allmänt (avkastningsmål och redovisning)

Under året kommer jag att starta fyra olika portföljer som var och en investeras enligt olika kvantitativa strategier. Strategierna är inte nödvändigtvis enbart inriktade på värde, men grundtanken är ändå att bolagen ska vara lågt värderade i jämförelse med övriga börsen, samtidigt som jag även kommer att ta hänsyn till andra faktorer. Continue reading Grunderna i min investeringsfilosofi – Del 1